gediggie ‘popel’ Aanvaardingsdag

eer viel mijn oog in dit vroeg morgenuur op jouw beleid had ik reeds zelf bescheid

DE_Ense_COA.svg-rosbremse
huiswapen met zg. rosbremse – een apparaat waarmee een paard werd vastgezet als hij nieuwe ijzers kreeg aangedaan

Aanvaardingsdag december 1\10  –       – ∏ = ∏ –

– promotionele teksten ten behoeve van de beantwoording van de bij velen levende wens dat hij openheid van zaken geeft en duidelijkheid creëert waar geheimhouding voor allen een gewoonte leek te zijn geworden//

– op heden reeds verdaan in deze weeuwe willer toog gestuur,
derhalve kwam ’t op te dichten uit te varen over dees dies’ dis
waaraan ik heb verweten de armoede in benauwd
geweten te zweten voor mijn begrotelijkste zwikkere verloog
dat ik voor langer tijd in mijne zielesmart verloofd had.
En tere aan het intersecten leges had verlegd
te drogen onbenijd en in een ander huis verzakelijkt
dan het kortelings verwijlen al te gaar verging,
besloot ik welhaast dat het in Beneden-Leeuwen beter ad hoc hodie
zal zijn, me dunkt het, dan dat dit hier in ’t berijmde
een deel van een Zaray Zodiac benali cabballera zal wezen.
Het geviel mij alleen zo heftig te krijten dat de zoon is deftig
en de dochter met haar frèle schrik wat heftig, evenzeer
en ter node druftig als fistier zowel bezeerd en driftig, soms
aldus zo is ’t vergaan om mijner drommer’s willen
dat hier en heden hij sprak en zeide: “in zijn bron toch matig
ongenarigd, gebleven is het een goede mensch
van het ander wensch voor ’t overmoedig staren naar de naaste
en zo ging dat al in sopraner prake naar de rondeel,
kan imk er wat voor of tegen doen geschieden?”
EW – en zo kwam het kwam zij in ’t hare te spinnen
de wollen onderstof voor dit nieuw geweten garen en daar-
van een moralis schaap kleed wevende dienaangaande ervan bevende,
zodat is het indachtig geworden dat wachten het gevolg is van credit
maar dat ook wachten bestaat – bashir niniba – met als gevolg een krediet
situasie gecreëerd omdat ik weet dat Eloy altijd verwijlt aan
nu mijn linkerzijde of dat neneer noviet noch etwa its gebruike wenst:
de vrees die ik vermocht gedogen kunnen, is zonder frieslag mijn grond
te blijven kreeg gebleken te daar en op heden en van die stilte
dat je bijna zeggen zou: vakantie gaat U persoonlijk ervaren à la Ka – tu
voie? …kant geldt ons teken niet meer voor Imanuel
– juichend nu stijgt mij mijn zere zeven ziel ter hoge kimme’
dasgoetheuhrimkino-project-prefect
de klok van het Goethe Haus – voorstel luidt om ’t bestand niet weer te filmen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XXXXXXXXttttea

 ‘maak je geen sorrege elke artiest doet niet liever dan maar wat rotzooien – een echte dichter zit er dus al niet meer in – en wat het Koninkrijk betreft, ’t is gek vinden veel mensen dat hij het allen nog vertellen moet maar eerlijk gezegd, de indruk zal jullie niet zijn ontgaan dat de oprechte situatieschets te mijnent opgedaan laat zien: dat Koninkrijk van ons dat loopt zo ook heel goed!

in de rubriek ‘lezen voor de lol’ wordt de Minister van Koninkrijksrelatie en Binnenlands bestuur nader ingevoerd in onze hoffelijke stijl mede gerezen in verband met vraagstukken de volksgezondenheid betreffende in evenwicht vliedend besluit – de diaghost rinkelt luide met zijn accente richels ende accijnse ketten 


kreet: iam griff’th’cist’ante dies –
dukeofyork-6
clement king showing his affiliation of affinity with the public cause – this is my resultant lookin’pleasure on this day of acceptance – aanvaardingsdag’s groot portret van dutchal king Clement II –challenging his people to do away with all tagging pin affective projection of the deseased mind we should leave// en ik meen dat goed met te vertolken dat thema zo: het is niet erom dat ik jullie of ook maar iets niet geloof of niet ben welgezind maar één blindgeborene en één starrengericht vinden wij van bovenaf beschouwd weer meer dan genoeg stof op te doen waaien om daar je hele verdere gedachtenloop op deze dag mee aan kant te brengen//(add: ‘privé doet mee’) 
derhalve schrijven wij ter bevestiging van de tweevuldigheidsgedachte welke in onze tijd de mens waarom het allemaal gaat tenslotte het goede inzicht geeft en beter maakt op een tijdstip die ons en hem of haar heel wel en alzo goed als  passend voorkomt om de genezing in te zetten van de nationale voorgegeven pokdalige kwaal hetgeen toch weer een letter scheelt met kwaad dat een gedachte kenschertst over een misschien ook wel onmiskenbaar belangwekkende zaak  waarvoor je echter doorgaans andere wapenen in de strijd moet gooien dan bij een ziekte van het lijf
– advies voor de avond en de nacht tot aan de morgen luidt zich niet op impuls reacties te permitteren richtende zichzelf ter neder door U over te geven aan de gebruikelijke rustieke liefdesbetuigingen die ge in de loop der vele jaren van afwezigheid der broodnodige nuchtere redelijkheid op de juiste tijd  U in hebt geschikt en gewoon zijt geraakt te aanvaarden als de persoonlijke uitdrukking van Uw beneveling en zwoele dankbaarheid als betoningen van een zinnelijkheid welke beter niet in verband kan worden gebracht met de heiligheid der liefde zoals jullie deze inmiddels hebt getoomd ook waard te zijn – veel ruimte is er nog niet voor de ware liefde en houd beter vast en voor jezelf wat je in prille aanvang bij jezelf ontdekt hebt – het is alom bekend dat het britse volk wat koel is van emoties maar de bekende Hollandse ‘vaag gevoel’ gedachtenloop wordt ook niet aangezien voor waar verhaal in de badkamerspiegel of zelfs in het geëncadreerde spiegelend gevalleske dat jullie in je halletje hebt hangen – uitspraak in ons Hofke op 5*/2nd: voorzeker, Clement George loves you and feels you all rather near to  his side, sure – 
– geen sexuele toestanden dus op 10/11/12 december dat is beter om ‘de goede baan verlangens’ die met kerst verwacht worden pootjes te krijgen in reëel opzicht mee te nemen en in de Kerstvakantie op in te gaan – wees eerst maar eens die je bent als compleet mens, het jezelf onderwerpen aan dwangdenken over contacten te moeten maken daar zien zelfs kinderen pas naar uit wanneer het naast de pot gepiste vocht van moederswege met een natte dweil wordt opgeruimd en een schoon broekske is bekomen
– kortom: verman je en gedraag je wel// ook bedanken hoeft niet erg want ons honorarium id wordt vast bestreeld (de bankmootjes wil men rechtstreeks van de drukkerij naar binnen laten komen, hi ha ho, dat zit zo.. jerkey) – en nu deftiger:

for England’s joy it participates in the cake:

explained – free fighter’s reasoning is showing in the copier lines given here under the paper body we found in his rooms after he did take his ship to Rio – like he let us conceive by a short remark Rio is the warrant destination his side: 

poeticon albion erat in spem ad creditum

weer min of meer hieronder geef ik een meertalig documentair dichtwerk uit waarvan je zou denken dat de regels in Groot-Brittanië niet begrepen kunnen worden – het enige dat hij mij te begrijpen geeft is dat dat niet de waarheid is

mare gaat hem na: de Clem heeft via het web inzage genomen in publicaties vrijgegeven door de Library of Exeter Cathedral die hem aantoonden i.e. erop wezen dat een pak weg 1000 jaar geleden de talen in Europa niet zo sterk verschillend waren van elkaar en ook dat de geschreven teksten minder verschillend van expressie waren – ik wilde weel dat Amsterdam niet zo’n lastige stad was dan had ik mij mooi kunnen wijden aan dergelijke studies als nodig zijn om mensen nadervtot elkaar te brengen// Clem is op het ogenblik sterk bepaald door the House of Hannover waar hij bepaald geen onbekende lijkt te zijn//

10-2010_0619_100625
stokroos – dada fleurs
‘segge en scrijve’                          – gediggel
waormedea ek segge willer sagt te overtuige gaaft ie diesmal 
ge sult tig koren oogsteren ook al hadde ge daor gien geleuve
so bi nodigt – geef toe ge hoop’de sleggie laggerig te loch’rem
’t sal sien ek hewe kore op mien molle hitter estu als verniet dit’al 
en dogthaan kondigt gie de hope hoch te houe vir duala sapiner regal
ia dattum in hot geleuve kirkere den diele iet mer wil begripper geish’n
t’is skippere wie iel alla eten solle tol ofel to kin of Athenas –
ut ionia est evanis prono ubi re
hidepark-pisarro-edit.jpg
Camille Pisarro – Hidepark on a sunny afternoon – mind the tree-forked footpath

– ’n plus ita est la tomba di l’allez-allez-vite virtu d’es’allée on y

sentière noluster volent erat pré pisa dementail du tournement blanchi 
man lohmte deshin die trunen sidi schlüss in andersher raistingua
etwa wiese weist sich wegen hindurch der wienen schnitter eisen
versteckt binich, oh Herr, was sollte Sie mir weise wähnen wan mira istar
dem gefühlen nähe ist er eilt sich festinöserwissen wachen im directiver
sicheren Miro deswege erster chasse Juan’s interiör preferenz jahren 1938
erweist ons tolle rechten sind entnommen forher Heidelberg sich römen kann und
daorom is die sago hier geplant dat dis mens clemen klima junkel
heeft erreg gelijk dat iel im sag en is’t bescheid de man het regt, alzo segge:
VJuBieaCXtest
éénouder segel saxen kron – een eerbiedwaardig beginsel maar op den duur wat lastig vol te houden
is’t sien grote goet than a nicean val ober grutten doe desen Heit ent alle pop weêrom!
Hoera, fuut Hoch lebt Leibnitz dyker mit son gala gallegors,
hey you we like to see the popleast wheeler tu! 
geklementz bin jounou, be happy that came not in once another way// peace and farewell you… fare you welsh once the moor is going we result into.. oh dear…
her haughtiness and the suzie wong are both awalsing any vista visitor but the buzzer says a princess is no more/
nastu buran bar elia DIORAM
godfather bar code is a dios

– any other complexity showing is thus tia 4 mia mona are no more hips availing the anticipium praesentis gives us all carriage envisionist comedy from sideway XIVier kings are sending 2yes chesting shout-outs towards the lawn at Klarenbeek kastella en vindt het einde verder wel in ’t soppen van alle marmeren plaats van ’t Harten kampers grote land voor einder onverstand, vergiet dâ den narrig in mare riekt ie nader rijk die ist de enoch thapa paf mit silk daft vir a second hurrah hiep hiep –  so again sorry we do about a tiny problem my sideway defender kind rotation griff: where then this Utah stage keeps that Uriah we had expelled for rectification of the edit we’ll only accept if this proves an iron front is lifted upin theama prospecticity no needs are left to feel 4him in pity?

VyAV-9TRXtest_golden
Michael champion 2U coming all this way from Knoxville Tennesee – greetz’n clemzs

‘per aspera ad astra’

 • ‘met volharding tot aan de sterren  reiken’

 

 

in religio omnium / ieder’s godsdienstigheid geeft dit beeld:

‘Er klinkt over de aarde een juichtoon een lied,

het klinkt door de wolken tot in ’t sterrengebied,

zij is ons verschenen die ons belofte gedaan heeft dat een kind ons zal komen om ons te helen en een hemelzoon zal ons geraken die ons zal leiden,

zie nu eens om naar ons in onze harten waar wij het niet meer kunnen om te zien naar onszelve en onze harten zich hebben gesloten

een kind is ons gebleven, een zoon van beider kunne heeft ons tot hiertoe willen leiden, dan zal het niet ver weg meer zijn dat wij de waarheid zullen vinden want die is het die op alle feesten heeft ontbroken en ons gezelschap heeft ontbeerd –

van de koorleider: in de waarheid bestaat geen twijfel, een aarzeling kent zij niert en wat jullie wilt verwachten dat zal noooit gebeuren indien jullie in de nacht gebleven zijn – wees blij dat ik hier jullie aanschrijf met dw woorden:

 • de waarheid ziet reeds uit naar jullie komst en wees verzekerd ervan dat binnen de mogelijkheden van het vernieuwde denken dat jullie is bereid en waarop jullie je nu voldoende hebt voorbereid natuurlijk eerder dan je het beseffen zult de waarheid die bestaat in liefde en gerechtigheid  tot een ontvouwing komen zal die evenmin als dit in de gewone rechtspraak jullie zaak bleek te zijn jullie veroordelen zal en uitsluiten van het eeuwig gastmaal waarin wij met jullie zullen delen ook al omdat er doodeenvoudig niemand te vinden bleek in dit land om een van ons aan te klagen
 • – beta systemen doen het wel eens beter maar vereisen meestal een geoefende bediening – ter verbodsbelering dat een zogenaamde vrije keus soms speelt met de wens naar het onmogelijke in menselijk opzicht geef ik hier dat deze eros is op den duur een nogal lastig gelijkhebberig zeurdertje blijkt te worden die veel tijd en aandacht vergt om in het rechte te komen maar bedenk voordat jij je genoopt voelt om met eros en de vermaledijde erotiek door te gaan dat Eros wie en hoe hij of zij dan ook voor jou is en is geweest – zeer aantrekkelijk en lekker om naar te kijken, dunkt mij van hieraf over je torenende, dat …
 • – deze Eros welks naamstam naar woordgebruik alleszins overeenkomt met de gedachte die met het woord erosie tot uiting wordt gebracht – een crème helpt slechts tot op zekere hoogte tegen huidverruwingen en irritaties – beschrijvingen van het voor een blijvende goede natuurlijke gesteldheid in een gebied  negatieve verloop van dit verschijnsel van deze erosie die dikwijls samenhang vertoont met een onevenwichtigheid in de waterhuishouding over langere tijdsperiodes in kwetsbare gebieden treft men wel in handboeken over de geologische gesteldheid van de grond in gebieden waar men dalen en bergen vindt – //
 • – aan’t aanrechtje bij jouw thuis voelt lady Erosia zich niet zo lekker en op een gewone stoel houdt zij het niet lang uit, dat weet je, en van geld weet ze al evenmin veel te vertellen dat zinniger overkomt dan die steunkousen van je grootje die je nadat ze gelogeerd had bij je moeder onder de wasbak op een natte prop hebt teruggevonden – kostte dat nog het voorrijden van een loodgieter op zondagmiddag, oh jasses – zelfs haar zusje Betarosje – bic-paypalet onder de arm en strak kontje –  ten voeten uit zeg je, en die lijkt ook alleen van je goede geld te kunnen bedenken dat het rollen moet – kijk, nu lacht ze weer, dat zeg ik jou personeelsgezwind –  al evenmin heeft Dairosje – van da-da is ze helemaal verrukt, zei ze dat niet toen er die kunsthistorische bijspijkeravond was met Carry Voestermans aan het roer? –  erreg veel op met huiselijkheid en al evenmin was zij toen samen met Carry-zeg-maar-voestje zeer vaardig in de keuken – zijn jullie niet met zijn drietjes uit eten gegaan op jouw verzoek en kosten? Oh ja? Gerookte eendenborstfilet? Dat zal lekker gesmaakt hebben? Weet je het je niet precies meer te herinneren? Wat jammer nu, want zo’n buitenkansje met zijn drietjes heb je toch ook niet elke dag…oh eh..was er ook spertijd voor een vurig pleidooi van zakelijke kanten aan het dineetje? Wat segt jou? In mijn  belang…? Of zei je ‘behang?’
 • Nu ja, een mens moet alles een keertje ondervinden, denk’k? Was het toch géén sombokse schotel met canardiènne à l’orange hoop ik? Oh, ben jij ook in ‘t  geloof? Net als ik? Begin jij ook al? Nu ik heb nieuws voor een week werk, kunnen jullie je hart ophalen in de aandachtsvelden kunst en wetenschap – dat nieuws gaat als volgt: Geloof het of niet, dhr. jhr. de Buer van Buerlingen  Clément Michèle heeft tegenover onze redacteur verklaard dat hij absoluut niet beschouwd wenst te worden als een diep gelovig mens, daarvoor moet je van een ander kaliber zijn, zo voegt hij desgevraagd aanvullend toe –  maar hij geeft toe dat hij wel ervaring ermee geeft dat in tijden van ziekten, gevaar en angst het geloof een hele steun kan blijken voor veel mensen, hij vindt het zelf ook oprecht jammer dat hij niet weet wat geloof is in werkelijkheid, zolang ik de rol van dokter Zhjivagho had ging het allemaal nog, zo mompelde hij zachtjes in onze microfoon… – zou hij weten wat wij intussen doen? – mijn tragiek is, zo verklaarde Clément M. eerlijkheidshalve, dat ik – lacht – ondanks veel gebed en oprechte deemoed toch weer tot mijn bekende liederlijke levenswandel heb moeten vervallen maar de winst is dat het gevoel van persoonlijkheid te bezitten is teruggekeerd…eh..- aarzelende pruillip –  ik heb alleen in de periode achter ons veel tijd gehad om over mijzelf en mijn oprechtheid na te denken hetgeen ik toch als voorwaarde beschouwde om mij te wijden aan een nadere uitoefening van bemoeienissen met het wel en wee van de burger in mijn geliefde vaderland…de meeste mensen denken geloof ik dat ik zo graag de leiding op mij nemen zou… kuch en rap rap, een rokende Marlboro sigaret ligt op het vloerkleed —- zoef zoef ….. dat waren de laatste woorden voordat onze Michelino met een Hewlett-Packard Cabriolet 2223 van onze schermen verdween…hij had nog willen vertellen stond er in een nakomend berichtje dat er ook al nooit iets vernomen is omtrent een Prins die Eros heet, daar zal vast iemand anders mee zijn bedoeld die wél gevoel voor familierelaties aan de dag legt, zo hadde Clem later geschreven onderaan de print pas zichtbaar toen wij het hele bericht uitdraaiden…
DOL6ovmX4AAUtHt-manet
Edouard Manet – badende vrouw
 • ad valvas: ….. dat het jouw eigen belang was en is gebleven – het denken over wat het eigen belang betekent of inhoudt vormt voor velen een lastige klus om te blijven volgen, zo vertelde mij mijn vriend en dorpsgenoot Mark Deiters alweer enkele maanden terug, maar je moet daarbij  bedenken dat om Mark’s vragen te begrijpen je hem altijd even in de ogen moet zien, onze vriend heeft moeite met het tot uitdrukking brengen van zijn persoonlijke mening – ach ja, denk ik dan danubischer e-weise, waarom zou je niet gaan overwinteren in het Hispaniae Peninsula, de uitnodigingen – twee keer – zijn in idee al binnen, ja waarom niet?
 • Reagerende op Mark’s vragen en zijn verborgen onderzoek naar het item of ik soms dacht dat ik daar antwoord op wist,  geef ik alvast als relatiegeschenk weg dat het menselijk besef van de waarden welke besloten worden geacht binnen het verstaan van zijn levendige tegenwoordigheid van geest waarvan wel geacht wordt dat deze valt samen te vatten als ‘zijn eigenbelang’ – ik ben na lange tijd van verantwoorde overweging tot de conclusie gekomen dat het hier gaat om een fabeltje dat voor het zakenleven nog behoorlijk riskant kan zijn  – ‘wel, beste Mark, het woord eigenbelang is een ongedefiniëerd maakwoord vanuit de bekende gemene waanzin samengesteld om het kostbaarste dat bestaat jouw leven ben welzijn ‘eventjes’ te vangen in een formuletje waardoor anderen die geen persoonlijke waarden als hun belangen kennen jouw bezittingen en je waardenbeleving van je af kunnen nemen want door telkens te denken over een begrip waarvan iedereen denkt dat het belangrijk is maar dat elke rechtmatigheid van gebruik ontbreekt en door niemand ooit gedefiniëerd werd – zelfs niet, het zal je verbazen,  ooit is gebruikt door Karl Marx met wiens werk ik zoals jou wel gewaarschuwd is ‘hij’ toch goed ingevoerd …..ibn-Al-Bur’d Geisal, zeg er eens wat van… ik ben geraakt – door telkens te denken derhalve aan het eigenbelang dat je nooit kunt verstaan omdat het onzin predikt krijg je absenties, pas nu maar op dat je niet als bolleboos bekend wordt op de kaartavondjes van mijn tante Julie van Buurman en zo want dan lig je er voor heel Z. Kennemerland weer uit… eet maar weer eens een lekkere Granny Smith en wees blij dat wij geen kunstgebitten verstrekt kregen toen we 21 jaar oud waren want dan hadden we van het geheelde leven ook niks kunnen te zien gekregen…nu ja, relatiegeschenkt zegt dat het denken over dingen als gevoel van eigenwaarde, of hoeveel je hebt ingebracht, en dat je feitelijk hem knijpt als een oude dief, dat komt en gaat als de getijden van de zee bij de Noord-Hollandse Waterkering – Petten weg? Krijge we nou? Oh, allemaal nu niet goed snik? Tja, kan voor gezorgd worden op zo’n manier…wat voor schoonheidsmaniak is er eigenlijk bezig in ons land? Alles schoon ja, mijn reet ging er ook al bijna tegenan ja….Peer Mascini, prima vent hoor, maar je moet hem niet op zondagmorgen in je bed terugvinden gekleed in een vlag met de swastika rebus erop…genaaid..eh… nee, meneer de Buer niet in ieder’s hart? Oh nee? Zul je nog eens kunnen zien en beleven…maar eh, meestal doen mensen hun zaken en bedingingen met hun verstand erbij…. voor al dit soort gedachten wordt het tij gegeven eb en vloed maar probeer nooit na te gaan hoe dat kan en of je je klotehumeur in bedwang krijgt met het aankopen van een modern getijdenboek – nog best prijzig ook maar het is toch eerlijk gezegd eerder zo’n hebseltje voor je lady – ja heel mooi, je vrouw vind nu één keer dat zulke dingen niet alleen in een museum hun laatste thuis mogen vinden…oh..had je al de cursus inbraak in Aerdenhout af?…. denkt er dan nooit eens een ander na?
 • bekend wordt je alleen volgende het ritme van de getijden van het zeewater, eb en vloed, en om een rechte weg in te slaan moet je aan de vloedlijn de beslissing nemen en wees er op tijd bij te beseffen dat indien er zoveel windows zijn gebleken te kunnen opengaan virtueel maar er in geen velden of virtuele wegen een deur of door in de ganse wereld aan  te treffen is waar je met je systemen doorheen kunt bliksemen de doorgang weer van elders zal moeten komen en je bevrijding van hogerhand worden gecreëerd en op bevel zal er een vrijheid van het financiële moment moeten worden geïnduceerd wil er ook maar één kans van slagen erin komt die maakt dat al jullie moeite en energie nog ergens toe geleid zal hebben//zut is bling-bingo
 • – vergeet voor nu alleen niet dat die waarheid waarover ik jullie thans aanschrijf een persoonlijk karakter draagt en dat evenzeer van die waarheid lang geleden reeds neergeschreven is dat deze jullie vrij zal maken//

 • Urbanusdom_Portal
  het voorportaal van de Sankt Urbanusdom te Buer-Gelsenkirchen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s